سایز ذرع و نیم

اگر می‌خواهید بدانید که فرش ذرع و نیم چیست، کافی است بدانید که نامگذاری این فرش‌ها، بیشتر بر مبنای ابعاد فرش است. هر ذرع نزدیک به ۱ متر است؛ بنابراین فرش ذرع و نیم کمتر از ۲ متر مربع و نزدیک به ۱.۵ متر مربع مساحت دارد. این فرش برای منازلی با نشیمن‌های کوچک، اتاق خواب، راهرو و فضاهای خالی، انتخاب خوبی خواهد بود.

ذرع دقت چندانی ندارد و اندازه آن در هر شهر ایران بین اعداد ۱۰۴ و ۱۱۲ سانتی‌متر، متغیر است. به همین دلیل، امروزه این واحد اندازه‌گیری به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به قدمت فرش در صنعت ایران، کماکان واحد رجشمار ذرع در سنجش تراکم خفت‌ها و گره‌های فرش کاربرد دارد. برای مثال، ذرع اصفهان ۱۰۴ سانتی‌متر و ذرع تبریز ۱۱۲ سانتی‌متر است؛ حال اگر رجشمار یک فرش ۷۰ باشد، از فرش اصفهان انتظار می‌رود که در هر ۶.۵ سانتی‌متر از آن، ۷۰ گره وجود داشته باشد. برای فرش تبریز این مقدار گره در ۷ سانتی‌متر از آن قرار می‌گیرد.

سایز ذرع و نیم

اگر می‌خواهید بدانید که فرش ذرع و نیم چیست، کافی است بدانید که نامگذاری این فرش‌ها، بیشتر بر مبنای ابعاد فرش است. هر ذرع نزدیک به ۱ متر است؛ بنابراین فرش ذرع و نیم کمتر از ۲ متر مربع و نزدیک به ۱.۵ متر مربع مساحت دارد. این فرش برای منازلی با نشیمن‌های کوچک، اتاق خواب، راهرو و فضاهای خالی، انتخاب خوبی خواهد بود.

ذرع دقت چندانی ندارد و اندازه آن در هر شهر ایران بین اعداد ۱۰۴ و ۱۱۲ سانتی‌متر، متغیر است. به همین دلیل، امروزه این واحد اندازه‌گیری به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به قدمت فرش در صنعت ایران، کماکان واحد رجشمار ذرع در سنجش تراکم خفت‌ها و گره‌های فرش کاربرد دارد. برای مثال، ذرع اصفهان ۱۰۴ سانتی‌متر و ذرع تبریز ۱۱۲ سانتی‌متر است؛ حال اگر رجشمار یک فرش ۷۰ باشد، از فرش اصفهان انتظار می‌رود که در هر ۶.۵ سانتی‌متر از آن، ۷۰ گره وجود داشته باشد. برای فرش تبریز این مقدار گره در ۷ سانتی‌متر از آن قرار می‌گیرد.
فهرست
خانه
فرش ابریشم قم
اینستاگرام
تماس با ما